Investeren in je kind en in jezelf. Want het mooiste wat je jouw kind kan meegeven is het geloof in zichzelf!

DIENSTEN

Lees hieronder meer over mijn werkzaamheden!

Vertrouwen binnen de opvang is onmisbaar; je komt als ouder/verzorger ten slotte je belangrijkste bezit brengen. Openheid is daarvoor essentieel. Er wordt samen gekeken naar een gepaste en gewenste wijze van opvang, wat voor het kind het prettigste is en de ontwikkelingsgebieden optimaal stimuleert.

Binnen Little Liv worden kinderen gestimuleerd om hun talenten en valkuilen te (leren) ontdekken. Door de kleine groepen krijgen de kinderen de kans om deze ontdekkingstocht aan te gaan, waarbij snel begeleiding en ondersteuning kan plaatsvinden. Ook hierbij komt het aan op vertrouwen en het gevoel van veiligheid; iets waar vanaf het eerste moment in geïnvesteerd wordt.

De opvang vindt plaats in Westvoorne in een werkruimte achter ons huis. Deze ruimte van 55m2 is erop ingericht dat kinderen van verschillende leeftijden de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Ook  buiten is er een speciale speelruimte opgebouwd. 


Er zijn geen vastgestelde tijden voor de opvang aanwezig. Er wordt samen met ouders/verzorgers afgesproken welke tijden gewenst zijn. Dit houdt in dat opvang ook ’s avonds en in de nacht kan plaatsvinden (en flexibel in de weekenden).

Bij Little Liv spelen we dagelijks buiten; de ene keer onder de parasol, de andere keer in de plassen

Pedagogisch coach & Beleidsmedewerker

Lees meer

Pedagogisch coach & Beleidsmedewerker

Lees minder

De werkzaamheden houden o.a. in dat je het pedagogisch beleid binnen een kinderopvang ontwikkelt. Er wordt gekeken of iedere werknemer op de hoogte is van het beleid binnen de organisatie en wat verbeterpunten zijn. Daarnaast worden de pedagogische kwaliteiten en de professionele ontwikkeling van de medewerkers verbetert door de coaching. Het is zeer waardevol door iemand van een afstand mee te laten kijken en te horen wat je werkzaamheden gemakkelijker/efficiënter zouden maken én juist ook wat er goed gaat!

Kanjertrainer

Lees meer

Kanjertrainer

Lees minder

Deze trainingen vinden plaats in opdracht van Praktijk4Kids, waar ik als trainer onderdeel van uitmaak. 

De kanjertraining heeft als doel om kinderen (en hun ouders) tussen de 5-7 en 8-12 jaar handvatten aan te reiken, waardoor sociale situaties gemakkelijker worden. Er wordt o.a. gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het uiten van gevoelens. Zowel ouders als kinderen nemen deel aan deze training, welke bestaat uit 10 bijeenkomsten van maximaal 90 minuten.

Speltherapie

Lees meer

Speltherapie

Lees minder

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij spel als middel wordt gebruikt om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Vanuit daar kan er ondersteuning plaatsvinden.

Er wordt ruimte gecreëerd voor kinderen om gevoelens, gedachten en emoties te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met verschillende gedragingen. Oplossingen en wensen dienen zich tijdens de sessies vaak al aan, omdat onbewuste verlangen en moeilijkheden via spel zichtbaar worden. Doordat de oplossing vanuit het kind zelf komt en hij/zij zelf leert omgaan met de moeilijkheden in plaats van dat ze weggenomen worden, wordt het kind voorbereid op lastige situaties welke in de toekomst kunnen plaatsvinden. De regie ligt bij deze vorm van therapie veelal in de handen van de kinderen, waardoor dit traject meer sessies bevat. Daarnaast wordt er ook meer naar de oorzaak van de problematiek gekeken, wat meer tijd in beslag neemt. Ouders zijn bij deze therapievorm enkel aanwezig bij het begin en einde van elke sessie.

Speltherapie kan spelenderwijs een oplossing bieden wanneer er moeilijkheden in de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn ontstaan. Er kan hierbij gedacht worden aan kinderen waarvan de gezinssituatie is gewijzigd, waarbij er een nare gebeurtenis heeft plaatsgevonden, kinderen met weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld, hechtingsproblematieken, angsten, moeite met het uiten van gevoelens zoals woede of verdriet, moeite met aansluiting vinden of gedragsregels etc.

De sessies vinden plaats in Westvoorne, waar mijn praktijk gevestigd is. De ruimte is erop ingericht dat kinderen de vrijheid hebben om allerlei speelgoed en materialen te ontdekken en ermee te spelen.

Gemiddeld zal een traject bestaan uit 10-15 sessies van ongeveer 60 minuten. 

Lees meer

Kindercoaching

Lees minder

Kindercoaching

Door oplossingsgericht te werk te gaan, wordt er gekeken naar de mogelijkheden en kwaliteiten van een kind om de aanwezige problemen aan te kunnen gaan. Het is een praktische, laagdrempelige vorm van hulp. De werkwijze wordt per kind afgestemd op de hulpvraag en behoeften. Het kan zijn dat de ouder(s) bij enkele sessies erbij gevraagd worden.

Er worden (non-)verbale gesprekken gevoerd met het kind en tegelijkertijd wordt er gebruik gemaakt van oefeningen en materialen waardoor het kind zijn/haar vaardigheden vergroot in het omgaan met bijvoorbeeld anderen, emoties, gedachten of gevoelens. 

Het verschil met speltherapie is dat er minder wordt gekeken naar de diepere oorzaak van de aanwezige problemen. Er wordt meer aandacht besteed aan de aanwezige situatie in het hier en nu en wat er daarin geoptimaliseerd kan worden. 

De sessies vinden plaats in Westvoorne, waar mijn praktijk gevestigd is.

Gemiddeld zal een traject bestaan uit 6-8 sessies van ongeveer 60 minuten.

Trainer bij SMART studiecoaching

Lees meer

Studielift

Lees minder

Voor leerlingen uit groep 8 en voor middelbare schoolleerlingen zijn verschillende trainingen beschikbaar, waarbij ze binnen een aantal bijeenkomsten verschillende studievaardigheden en leerstrategieën krijgen aangeleerd. Hierdoor wordt leren gemakkelijker en efficiënter.
Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 60 minuten, waarbij er o.a. wordt gewerkt aan focuslezen, het gebruiken van een agenda, teksten ontleden en leerstrategieën. Het doel van deze training is om de leerlingen goed voorbereid en zelfverzekerd de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te laten maken.

De kosten van deze training bedragen €95,- inclusief cursusmateriaal.

Deze trainingen verlopen via SMART Studiecoaching, waar ik als trainer werkzaam ben.

Deze trainingen verlopen via SMART Studiecoaching, waar ik als trainer werkzaam ben. 

Op weg naar

Binnen zes bijeenkomsten van 60 minuten krijgen leerlingen van de middelbare school verschillende studievaardigheden en technieken aangeleerd, waardoor ze gemakkelijker en efficiënter kunnen gaan leren. Er wordt o.a. gewerkt aan snellezen, mindmappen en plannen.

De kosten van deze training bedragen €279,95 inclusief werkboek en cursusmateriaal.

Snel leren = leuk leren

Mail naar Little Liv!

Twijfel je welke werkzaamheden voor jou en jouw kind geschikt zijn, heb je nog vragen of zou je een gratis kennismakingsgesprek willen aanvragen?

Vragen?

Happy Thoughts

"Noelle sluit door haar sensitiviteit feilloos aan bij kinderen. Haar ontwapende persoonlijkheid zorgt ervoor dat ze zich snel op hun gemak voelen. Noelle ziet de kwaliteiten en mogelijkheden in de kinderen en zet ze in hun eigen kracht , zodat ze weer zorgeloos kunnen stralen"

Happy Thoughts

"Noëlle is iemand waarbij ik altijd terecht kan voor een luisterend oor. Ze toont oprecht interesse en geeft een warm en veilig gevoel af. Problemen weet ze met veel professionaliteit aan te pakken. Daarnaast voert ze haar werk uit met ontspanning, voldoening en plezier. Noëlle heeft een hart voor de zaak, waarbij ze iedereen een glimlach bezorgt."

Happy Thoughts

"Het fijne aan Noëlle is dat ze zich weet te verplaatsen in zowel mij als mijn dochter. Ze luistert en denkt actief mee. Ze voelt goed aan wat we allebei nodig hebben. Hierdoor voelen we ons erg veilig bij haar. Wat haar voor mij ook heel bijzonder maakt is dat ze mijn zwakke punten weet om te zetten naar sterke. Dit geeft mij kracht en vertrouwen in de toekomst."

Happy Thoughts

"Open minded, zonder oordeel of mening handelt Noëlle vanuit een professionele houding; recht uit het hart. Ze begrijpt de taal van het kind en de ouder. Ze ziet het positieve in ieder zijn eigen ik. Bij haar voel je je op je gemak!"